دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
امضای تفاهم نامه با سازمان زندان ها در خصوص طراحی و راه‌اندازی رشته های دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/25 | 

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ با توجه به اهتمام ریاست محترم قوه قضائیه برای رشد و توسعه در امور قضایی و در راستای تعامل و همکاری بین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، نشست های متعدد کارشناسی بین طرفین به منظور رشد و توسعه منابع انسانی متخصص و متعهد برگزار شد و در خصوص طراحی و راه اندازی رشته های دانشگاهی مورد نیاز سازمان زندان ها، تفاهم نامه ای بین طرفین امضا گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1354.fa
برگشت به اصل مطلب