دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
حضور در سلف دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ به مناسبت روز دانشجو رئیس دانشگاه علوم قضایی به همراه معاونین و تعدادی از اساتید با حضور در سلف دانشجویی، در جمع دانشجویان دانشگاه حاضر شدند و پس از صرف ناهار با آنها، به گفت و گو با دانشجویان پرداختند.

حضور رئیس دانشگاه در سالن غذاخوری  دانشجویان

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1351.fa
برگشت به اصل مطلب