دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
مراسم فینال مسابقه فوتبال بین دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۷ | 

در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ ریاست محترم دانشگاه به همراه معاون آموزشی و معاون پشتیبانی و توسعه ضمن حضور در مراسم فینال مسابقه فوتبال بین دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، از تیم برتر این مسابقات تقدیر به عمل آوردند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1349.fa
برگشت به اصل مطلب