دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
امضای تفاهم نامه با سازمان زندان ها در خصوص احداث مجتمع دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۶ | 

در اجرای تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و در راستای برنامه چهارم توسعه قضایی جمهوری اسلامی ایران و براساس پیگیری های بعمل آمده و مساعدت ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، فنی و مهندسی بین طرفین، در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ به موجب توافق نامه ای بین "سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" و " دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری" زمین لازم برای احداث مجتمع دانشگاهی دانشگاه جایابی گردید تا پس از رفع موانع حقوقی و اجرایی، اقدامات لازم برای احداث مجتمع دانشگاهی علوم قضایی صورت پذیرد.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1347.fa
برگشت به اصل مطلب