دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
فراخوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸(استادان و اعضای هیئت علمی)

در راستای شناسائی و حمایت از ایده و آثار علمی_پژوهشی در موارد ذیل تقاضا می شود پژوهشگرانی که طی یکسال اخیر در این موارد فعالیت پژوهشی داشته اند، مستندات خود را جهت بررسی و انتخاب همراه با فرم تکمیل شده و چک لیست دستورالعمل اجرایی به دفتر معاونت پژوهشی و فناوری واقع در ساختمان شماره ۲ دانشگاه و حداکثر تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تحویل نمایند.
 1. مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی
 2. مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی
 3. طرح های پژوهشی پایان یافته
 4. تالیف یا ترجمه کتاب
 5. داوری مقالات
 6. و سایر موارد پژوهشی
 
فراخوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸(دانشجویان دکتری)

در راستای شناسائی و حمایت از ایده و آثار علمی_پژوهشی در موارد ذیل تقاضا می شود پژوهشگرانی که طی یکسال اخیر در این موارد فعالیت پژوهشی داشته اند، مستندات خود را جهت بررسی و انتخاب همراه با فرم تکمیل شده و چک لیست دستورالعمل اجرایی به دفتر معاونت پژوهشی و فناوری واقع در ساختمان شماره ۲ دانشگاه و حداکثر تا ۱۳ آذر ۱۳۹۸ تحویل نمایند.
 1. مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی
 2. پایان نامه و رساله
 3. انتشارات کتاب(تالیف یا ترجمه)
 4. ارائه خلاصه مقالات در کنگره و سمینارها
 5. اجرا یا همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی
 6. و سایر موارد پژوهشی
 

فرم انتخاب پژوهشگر برتر

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1341.fa
برگشت به اصل مطلب