دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
همایش ملی تجلیل از مقام استاد برجسته حقوق فقه و فلسفه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۴ | 

همایش ملی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1274.fa
برگشت به اصل مطلب