دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
پیام تبریک سال جدید رئیس دانشگاه علوم قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1263.fa
برگشت به اصل مطلب