دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
معارفه فرماندهان بسیج کارکنان و دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | 

معارفه فرماندهان بسیج کارکنان و دانشجویی

معارفه فرماندهان جدید بسیج کارکنان و دانشجویان در روز چهارشنبه مورخ۹۷/۷/۲۵ با حضور رئیس ، معاونان و مدیران دانشگاه علوم قضایی و مسئولان بسیج قوه قضایه و سازمان بسیج دانشجویی برگزار گردید .

در این مراسم آقای ادریس قربان زاده بعنوان فرمانده بسیج کارکنان و دانشجو آقای رضا حسین خانی بعنوان فرمانده بسیج دانشجوئی معرفی و از آقای امیرحسین پیردهقان و دانشجو آقای حمادی فرماندهان سابق کارکنان و دانشجوئی تقدیر بعمل آمد .

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1210.fa
برگشت به اصل مطلب