دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | 

با توجه به حل مشکل پیش آمده، داوطلبان گرامی کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال ۱۳۹۷ می توانند از عصر روز یکشنبه مورخ ۹۷/۳/۱۳ نسبت به انتخاب کد رشته های این دانشگاه اقدام نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1186.fa
برگشت به اصل مطلب