دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 

کلاس آموزش خط تحریری با شرکت بیش از 30 نفر از دانشجویان به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد. این دوره آموزشی از تاریخ 97/1/21 الی 97/2/23 در ساختمان مرکزی دانشگاه تشکیل و در خاتمه این دوره از استاد سپهری رئیس انجمن خوشنویسان تهران که آموزش دانشجویان را به عهده داشت تجلیل بعمل آمد. و به دو نفر از دانشجویان نیز هدیه اهدا گردید.

روابط عمومی دانشگاه​

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1184.fa
برگشت به اصل مطلب