دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 

با حضور دکتر فلاح زاده معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی ودکتر حسینی رئیس انجمن علوم مدیریت ومشارکت آقای دکتر کریمیان رییس دانشکده ثبت ومدیریت قضایی وسرکار خانم دکتر سلطانی نایب رئیس انجمن علوم مدیریت تفاهم نامه همکاری های پژوهشی دانشگاه و انجمن منعقد گردید، مهم ترین محورهای همکاری تفاهم نامه،همکاری های پژوهشی در خصوص برگزاری کارگاه در خصوص مسائل مدیریت قضایی وراه اندازی نشریه مشترک مدیریت قضایی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1182.fa
برگشت به اصل مطلب