دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | 

چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی تحت عنوان آسیب شناسی نظام حقوقی ایران با عنوان "ناپیوستگی و ناپایداری" به همت جنبش نرم افزاری دانشجویی روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۲ با سخنرانی دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه و حضور اساتید و دانشجویان در سالن جلسات دانشگاه علوم قضایی برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1181.fa
برگشت به اصل مطلب