دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۵ | 

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه با حضور رئیس، معاونین و مسولین بسیج دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه دکتر شریعت باقری از زحمات آقای مهدی آیدین مهر مسئول سابق بسیج تقدیر و تشکر و آقای مهدی حمادی را به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه معرفی نمود.


روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1104.fa
برگشت به اصل مطلب