دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد
یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام کارورزی مهرماه 1394 لطفا به منظور پیشگیری از ازدحام در روزهای آخر نسبت به ثبت گزارشات در اسرع وقت در سایت کارآموزی تا ساعت 24روز جمعه چهار دی ماه 1394اقدام فرمایید.

با توجه به شروع ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه 1394 این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

تعداد گزارش های دانشجویان دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته: دادیاری تحقیق و اجرای احکام هر کدام 3 گزارش.

آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب نیز تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 16دی ماه 1394 می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.291.723.fa
برگشت به اصل مطلب