دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- مناسبت ها
درگذشت جمعی از هموطنان در حادثه منا را تسلیت عرض می نماییم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.230.671.fa
برگشت به اصل مطلب