بایگانی بخش ۳۲

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 32,465 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: زمان شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -
:: ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -
:: آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی - ۱۳۹۴/۹/۲۹ -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۹/۲۲ -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید.</a - ۱۳۹۴/۸/۲۶ -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۶/۳۰ -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۶/۱۷ -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۳/۲۵ -
:: برنامه کارورزی تابستان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -