بایگانی بخش پذیرش دانشجو

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 35,219 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: رشته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی - ۱۳۹۷/۶/۱۸ -
:: اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ -
:: شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته) و امتیازات تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۵/۹/۱۷ -