بایگانی بخش اخبار

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 23 | تعداد کل بازدید های مطالب: 197,873 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اطلاعیه‌ی برگزاری مصاحبه داوطلبان معرفی شده کد ۱۴ - ۱۳۹۷/۶/۲۷ -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته - ۱۳۹۷/۶/۱۳ -
:: اطلاعیه و کاربرگ ثبت نامه پذیرفته شدگان دکتری(Ph.D) سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم قضایی - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان کد رشته های بورسیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته - ۱۳۹۷/۵/۳۰ -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان کد رشته های دارای شرایط خاص (بورسیه) کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: اطلاعیه مهم شرایط و جدول ظرفیت پذیرش کد رشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷ - ۱۳۹۷/۳/۱ -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۷-۹۸ - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: اطلاعیه و فرم پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۷-۹۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -
:: پذیرش دانشجوی انتقالی ( بورسیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بورسیه ) - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته تکمیل ظرفیت سال 1396 - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: اطلاعیه گزینش داوطلبان بورسیه مقطع کارشناسی ارشد - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری - ۱۳۹۶/۱/۲۶ -
:: جدول ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته۹۶-۹۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۷ -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵ (۸تیر۹۵) - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: تشویق داوطلبان ممتاز (۳۱ خرداد ۹۵) - ۱۳۹۵/۳/۳۱ -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۹۵(۳۰ خرداد ۹۵) - ۱۳۹۵/۳/۳۰ -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - ۱۳۹۵/۲/۷ -
:: راه اندازی اختصاصی پورتال داوطلبان تحصیل در دانشگاه - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -