بایگانی بخش درباره دانشگاه

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 61,095 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دانشگاه علوم قضایی به روایت تصویر - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -
:: اساسنامه دانشگاه - ۱۳۹۴/۳/۱۷ -
:: هسته گزینش - ۱۳۹۴/۳/۱۰ -
:: دبیر خانه جذب - ۱۳۹۴/۲/۸ -
:: دفتر همکاری های بین المللی - ۱۳۹۴/۲/۵ -
:: هیأت رئیسه - ۱۳۹۳/۱۲/۲ -
:: سر فصل دروس - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -