بایگانی بخش اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 24,560 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی - 1394/9/29 -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه 1394AWT IMAGE - 1394/9/22 -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید. - 1394/8/26 -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 - 1394/6/30 -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - 1394/6/17 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان 1394 - 1394/3/25 -
:: برنامه کارورزی تابستان 1394 - 1394/3/20 -
:: اطلاعیه دوره 32 - 1394/3/20 -