بایگانی بخش اطلاعیه دوره 31

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 16,343 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دانشجوبان دوره 31 نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید. - 1394/8/16 -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - 1394/6/17 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان 1394 - 1394/3/25 -
:: برنامه کارورزی تابستان 1394 - 1394/3/20 -
:: برنامه کارورزی تابستان 1394 - 1394/3/20 -