بایگانی بخش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 30 | تعداد کل بازدید های مطالب: 569,337 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: فرم های کارشناسی ارشد - 1399/4/11 -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - 1396/6/12 -
:: سر فصل دروس کارشناسی ارشد پیوسته - 1394/10/22 -
:: فرم های اعضای هیأت علمی - 1394/8/9 -
:: پذیرش دانشجوی بورسیۀ دکتری تخصصی - 1394/2/1 -
:: پذیرش دانشجوی بورسیه - 1394/1/16 -
:: مدیریت تحصیلات تکمیلی - 1393/12/12 -
:: مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی - 1393/12/9 -
:: مدیر امور آموزشی - 1393/12/9 -
:: گروه امور استعدادهای درخشان - 1393/12/9 -
:: دکتری - 1393/12/3 -
:: کارشناسی ارشد - 1393/12/3 -
:: فرم های دکتری - 1393/9/18 -
:: فرم ها - 1393/9/18 -
:: آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته،ناپیوسته - 1393/9/18 -
:: آیین نامه های کارشناسی ارشد - 1393/9/18 -
:: آیین نامه های دکتری - 1393/9/18 -
:: آیین نامه ها - 1393/9/18 -
:: سر فصل دروس کارشناسی - 1393/9/18 -
:: سر فصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته - 1393/9/18 -
:: سر فصل دروس دکتری - 1393/9/18 -
:: معاون آموزشی - 1391/12/8 -
:: امتیازات برنامه آموزشی رشته علوم قضایی دانشگاه نسبت به دیگر دانشکده های حقوق - 1391/12/8 -