بایگانی بخش اخبار روز

:: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی تخصیص ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۸/۵/۱ -
:: برگزاری نشست «احیاء حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا» - ۱۳۹۸/۲/۸ -
:: مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا - ۱۳۹۷/۸/۲۳ -
:: نشست علمی «علم قاضی» برگزار شد - ۱۳۹۷/۸/۲ -
:: تشکیل کمیته وجین کتابخانه دانشگاه - ۱۳۹۷/۴/۲۵ -
:: برگزاری نشست پایان سال معاون و مدیران پژوهش دانشگاه علوم قضایی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: مصاحبه دکتر فلاح زاده در هفته پژوهش ۹۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: نشست علمی «مشروعیت قانونگذاری در اسلام و دیدگاههای لیبرالیستی» - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: نشست علمی «تحولات حقوق اداری» - ۱۳۹۶/۹/۲۸ -
:: نشست علمی «احراز وقوع تخلّف در دعاوی مسئولیت علیه دولت توسط دیوان عدالت اداری» - ۱۳۹۶/۹/۲۵ -
:: نشست علمی «بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» - ۱۳۹۶/۹/۲۱ -
:: اطلاعیه پژوهش - ۱۳۹۶/۹/۲۱ -
:: نشست علمی «بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» - ۱۳۹۶/۹/۲۱ -
:: نشست معرفی و نقد کتاب مشروعیت سیاسی کیفر - ۱۳۹۶/۹/۱ -
:: نشست معرفی و نقد کتاب فقه حکومت اسلامی و تحول آن - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: نشست معرفی و نقد کتاب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر - ۱۳۹۶/۷/۲۲ -
:: جلسه هفتگی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -
:: راه اندازی پایگاه «هین آن لاین» - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: جلسات هفتگی معاون پژوهش با مدیران حوزه معاونت پژوهشی - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -