بایگانی بخش اخبار روز

:: لیست نشریات با دسترسی آزاد - 1399/4/3 -
:: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی تخصیص ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - 1398/5/1 -
:: برگزاری نشست «احیاء حقوق عامه: از مفهوم تا اجرا» - 1398/2/8 -
:: مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا - 1397/8/23 -
:: نشست علمی «علم قاضی» برگزار شد - 1397/8/2 -
:: تشکیل کمیته وجین کتابخانه دانشگاه - 1397/4/25 -
:: برگزاری نشست پایان سال معاون و مدیران پژوهش دانشگاه علوم قضایی - 1396/12/21 -
:: امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری - 1396/11/3 -
:: مصاحبه دکتر فلاح زاده در هفته پژوهش ۹۶ - 1396/10/2 -
:: نشست علمی «مشروعیت قانونگذاری در اسلام و دیدگاههای لیبرالیستی» - 1396/10/2 -
:: نشست علمی «تحولات حقوق اداری» - 1396/9/28 -
:: نشست علمی «احراز وقوع تخلّف در دعاوی مسئولیت علیه دولت توسط دیوان عدالت اداری» - 1396/9/25 -
:: نشست علمی «بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» - 1396/9/21 -
:: اطلاعیه پژوهش - 1396/9/21 -
:: نشست علمی «بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوۀ قضائیه» - 1396/9/21 -
:: نشست معرفی و نقد کتاب مشروعیت سیاسی کیفر - 1396/9/1 -
:: نشست معرفی و نقد کتاب فقه حکومت اسلامی و تحول آن - 1396/8/2 -
:: نشست معرفی و نقد کتاب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر - 1396/7/22 -
:: جلسه هفتگی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد - 1396/6/14 -
:: راه اندازی پایگاه «هین آن لاین» - 1396/6/1 -
:: جلسات هفتگی معاون پژوهش با مدیران حوزه معاونت پژوهشی - 1395/12/14 -