بایگانی بخش اخبار

:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته تکمیل ظرفیت سال 1396 - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۶/۱۲ -
:: اطلاعیه و کاربرگ ثبت نامه پذیرفته شدگان دکتری(Ph.D) سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم قضایی - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: اطلاعیه شماره 2 گزینش داوطلبان بورسیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: اطلاعیه گزینش داوطلبان بورسیه مقطع کارشناسی ارشد - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۴/۴ -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - ۱۳۹۶/۲/۹ -
:: اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 - ۱۳۹۶/۲/۶ -
:: اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری - ۱۳۹۶/۱/۲۶ -
:: پذیرش دانشجوی انتقالی ( بورسیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بورسیه ) - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -
:: اطلاعیه و فرم پذیرش دانشجو در دروه دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶-۹۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ -
:: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۶-۹۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: جدول ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته۹۶-۹۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۷ -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵ (۸تیر۹۵) - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: تشویق داوطلبان ممتاز (۳۱ خرداد ۹۵) - ۱۳۹۵/۳/۳۱ -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۹۵(۳۰ خرداد ۹۵) - ۱۳۹۵/۳/۳۰ -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - ۱۳۹۵/۲/۷ -
:: راه اندازی اختصاصی پورتال داوطلبان تحصیل در دانشگاه - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -