اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی مهر ۱۳۹۴ دانشجویان کارشناسی ارشد دوره ۳۲پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ می باشد.

بدیهی است عدم تحویل فرم ها در تاریخ مقرر به منزله غیبت در دوره تلقی شده و ضمن گزارش غیبت به معاونت محترم آموزشی دانشگاه، دوره مذکور برای این دسته از دانشجویان تجدید خواهد شد.


دفعات مشاهده: 1561 بار   |   دفعات چاپ: 382 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام کارورزی مهرماه 1394 لطفا به منظور پیشگیری از ازدحام در روزهای آخر نسبت به ثبت گزارشات در اسرع وقت در سایت کارآموزی تا ساعت 24روز جمعه چهار دی ماه 1394اقدام فرمایید.

با توجه به شروع ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه 1394 این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

تعداد گزارش های دانشجویان دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته: دادیاری تحقیق و اجرای احکام هر کدام 3 گزارش.

آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب نیز تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 16دی ماه 1394 می باشد.


دفعات مشاهده: 1339 بار   |   دفعات چاپ: 446 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

آندسته از دانشجویان دوره 32 کارشناسی ارشد که موفق به ثبت گزارش های کارورزی ترم تابستان 94 در سایت نشده اند می توانند از روز شنبه مورخ 1394/08/23 لغایت پنجشنبه 1394/09/04 نسبت به ثبت گزارش های خود اقدام نمایند. بدیهی است تاریخ مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.


دفعات مشاهده: 1715 بار   |   دفعات چاپ: 447 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

لازم است دانشجویان کارشناسی ارشد دوره 32 موارد زیر را برای ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 به صورت دقیق مورد توجه قرار دهند:

1- جهت ثبت نام و انتخاب محل کارورزی ترم مهر ماه 1394 از روز دوشنبه 1394/07/06 ساعت 20 تا روز چهارشنبه 1394/07/08 در سایت کارآموزی اقدام نمایند.

2- فرصت دریافت معرفی نامه ها و لسیت حضور و غیاب محدود به تاریخ اعلام شده می باشد و پس از آن امکان دریافت معرفی نامه از سایت میسر نیست.

3- نسبت به ثبت گزارش‌ها در بعدازظهر هر روز کارورزی در سامانه کارآموزی، اقدام نمایند.

4- برای هر کدام از شعب دادیاری تحقیق (3 گزارش) و اجرای احکام (3 گزارش) حداکثر تا روز جمعه 1394/10/4 در سایت کارآموزی ثبت نمایند.

شروع کارورزی از روز شنبه 1394/07/11 می باشد.

محل های کارورزی ترم مهرماه 1394 برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته دوره 32 دادیاری تحقیق و اجرای احکام هر کدام به مدت 6 روز می باشد.


دفعات مشاهده: 2002 بار   |   دفعات چاپ: 495 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته دوره 32 فرصت دارند تا پایان وقت روز یکشنبه 1394/06/22 نسبت به ثبت گزارش های کارورزی ترم تابستان 1394 اقدام نمایند.

تاریخ مذکور به دلیل شروع ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته دوره 32 باید گزارش های خود را در ارتباط با فرآیند کار دفتر ارائه نمایند. با این رویکرد که در دفتر شعبه چه تجربیاتی بر اساس اطلاعاتی که از وظایف مدیر دفتر داشته اند، کسب نموده اند. لذا تا حد ممکن از ارائه گزارش های بررسی پرونده به دلیل مغایرت آن با فلسفه کارورزی دفتر پرهیز نمایید.


دفعات مشاهده: 2055 بار   |   دفعات چاپ: 528 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

آخرین مهلت ثبت گزارشات در سایت کارآموزی تا ساعت 24 روز دوشنبه 16 شهریور ماه 1394می باشد.

با توجه به شروع ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

تعداد گزارش های دانشجویان دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته : دفتر دادگاه عمومی حقوقی، دفتر دادگاه عمومی جزایی و دفتر دادسرا هر کدام سه گزارش.

آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب نیز تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25 شهریور ماه 1394 می باشد.


دفعات مشاهده: 1910 بار   |   دفعات چاپ: 521 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

زمان حضور:

دوره کارورزی تابستان 1394 برای هر یک از بخش های مختلف 10 روز و جمعا 30 روز می باشد، بنابراین در بازه زمانی 1394/05/03 تا 1394/06/15 که 30 روز کاری می باشد کارآموز باید هر روز در محل کارآموزی خود حضور داشته باشد. لذا روز انتخابی در معرفی نامه های کارآموزی ملاک حضور نیست.

تعداد گزارش ها:

تعداد گزارش های لازم برای ثبت در سایت کارآموزی 3 گزارش به شرح زیر است:

دفتر دادگاه عمومی حقوقی 3 گزارش، دفتر دادگاه عمومی جزایی 3 گزارش و دفتر دادسرا 3 گزارش

تذکر:

لطفا نسبت به ثبت گزارش های خود در سایت کارآموزی در اسرع وقت و بلافاصله پس از اتمام هر روز کارورزی اقدام فرمایید. در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم ثبت گزارش ها یا بروز اشکال در ثبت گزارش ها در روزهای پایانی بر عهده شخص دانشجو – کارآموز خواهد بود.


دفعات مشاهده: 2562 بار   |   دفعات چاپ: 546 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد

شروع ثبت نام ساعت 12 روز 23 خرداد 1394

پایان ثبت نام ساعت 18 روز 28 خرداد 1394

دانشجویان باید در تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام در سایت کارآموزی اقدام نمایند. پس از تاریخ های اعلام شده امکان ثبت نام وجود ندارد.

محل کارآموزی

دفاتر شعب (دفتر دادگاه عمومی حقوقی 10 روز، دفتر دادگاه عمومی کیفری 10 روز، دفتر دادسرا 10 روز)

شروع دوره 3 مرداد 1394

پایان دوره 15 مرداد 1394


دفعات مشاهده: 2367 بار   |   دفعات چاپ: 571 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دوره 32 کارشناسی ارشد


دفعات مشاهده: 4031 بار   |   دفعات چاپ: 720 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر