تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۵ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۸/۰۶/۱۱ دو شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۱۱ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۱۱ دو شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۱۲ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۱۲ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
 ۹۸/۰۶/۱۱ تا ۹۸/۰۶/۱۳ دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد نا پیوسته و دکتری ۱۰-۲۴

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۸/۰۶/۲۳

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۹۵ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۸/۰۶/۲۵ دو شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۲۵ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۸/۰۶/۲۵ دو شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۲۶ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۸/۰۶/۲۶ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۸/۰۶/۲۴ تا ۹۸/۰۶/۲۵ یک شنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۱۰-۲۴
حذف اضطراری: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شروع امتحانات: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
پایان کلاس ها: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
پایان امتحانات: ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

اداره آموزش


دفعات مشاهده: 43788 بار   |   دفعات چاپ: 1337 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


فرم های اعضای هیأت علمی


دفعات مشاهده: 7433 بار   |   دفعات چاپ: 587 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پذیرش دانشجوی بورسیۀ دکتری تخصصی

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی بورسیۀ دکتری تخصصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال تحصیلی 95-94

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز قوۀ قضائیه از میان داوطلبان  آزمون سراسری سال 1394 در مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های "حقوق خصوصی" و "حقوق جزا و جرم‌شناسی" برای اشتغال به قضاوت دانشجوی بورسیه پذیرش می‌کند. داوطلبان علاقه‌مند با رعایت شرایط زیر می‌توانند کدرشته‌های مربوط به این دانشگاه را در دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون سراسری انتخاب نمایند:

الف: شرایط استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مقطع دکتری تخصصی

 1. 1-داشتن شرایط عمومی آزمون ورودی دورۀ دکتری تخصصی
 2. 2- داشتن شرایط عمومی داوطلبان تصدی امر قضاء موضوع مادۀ 13 آیین‌نامۀ نحوۀ جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392 رییس قوۀ قضائیه
 3. 3-سپردن تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار در زمان شروع به تحصیل (1394/6/31)
 4. 4-سپردن تعهد خدمت به قوۀ قضائیه برای تصدی سمت‌های قضایی بر اساس نیازهای قوۀ قضائیه به میزان دو ‌برابر مدت تحصیل

  تبصره: تعهد خدمت داوطلبانی که از مزایای "قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373" استفاده می‌کنند، ده سال خواهد بود.

 5. 5-داشتن دانشنامۀ معتبر کارشناسی در یکی از رشته‌های "حقوق"، "حقوق قضایی"، "علوم قضایی"، "فقه و حقوق" و "الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی" یا کارشناسی ارشد پیوستۀ "معارف اسلامی و حقوق" در یکی از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویا گواهی پایان سطح دو حوزوی از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه
 6. 6- داشتن حداقل معدل 15 در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته یا سطح دو، حسب مورد

ب) تذکرات مهم

 1. 1-پذیرش داوطلبان منوط به طی مراحل گزینش برای احراز شرایط عمومی مذکور در شق 2 از بند (الف) این آگهی است.
 2. 2- سقف مدت استفاده از بورسیۀ تحصیلی در مقطع دکتری تخصصی هشت (8) نیم‌سال است.
 3. 3- دانشجویان ملزم به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص دانشگاه خواهند بود.
 4. 4- تحصیل در مقطع دکتری تخصصی تمام وقت و ارائۀ دروس اصلی، پیش‌نیاز و کارآموزی در طول هفته مطابق برنامه‌ریزی دانشگاه خواهد بود.
 5. 5-در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و یا عدم احراز شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی، دانشجویان باید کلیۀ هزینه‌های تحصیل و مقرری‌های ماهانۀ دریافت‌شده را استرداد نمایند.

ج: امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی در مقطع دکتری

 1. 1-دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی در دورۀ تحصیلی و اشتغال به کار قضایی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل
 2. 2-دریافت مقرری ماهانه از زمان دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی
 3. 3-احتساب سنوات تحصیل در دانشگاه در سوابق خدمت
 4. 4-گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوۀ قضائیه بر اساس "قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373" و "آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 1375"
 5. 5-برخورداری از خوابگاه، بیمۀ درمانی و خدمات رفاهی در طول دورۀ تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه

دفعات مشاهده: 11229 بار   |   دفعات چاپ: 803 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

پذیرش دانشجوی بورسیه

شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته) و امتیازات تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با هدف تأمین قاضی مورد نیاز قوۀ قضائیه از میان داوطلبان آزمون سراسری سال 1394 در دو مقطع "کارشناسی" و" کارشناسی ارشد پیوسته "در رشته علوم قضایی دانشجوی بورسیه می پذیرد. همه داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی با رعایت شرایط زیر می‌توانند کد رشته‌ مربوط به این دانشگاه را در دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون سراسری انتخاب نمایند.

الف) شرایط استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی

 1. 1- داشتن شرایط عمومی آزمون سراسری
 2. 2- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام آن
 3. 3-التزام به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
 4. 4-پذیرش در گزینش صلاحیت های عمومی.
 5. 5-برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن سوء پیشینه کیفری.
 6. 6-سپردن تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار در زمان شروع به تحصیل (1394/6/31)
 7. 7-سپردن تعهد خدمت به قوۀ قضائیه برای تصدی سمت‌های قضایی بر اساس نیازهای قوۀ قضائیه به میزان دو ‌برابر مدت تحصیل

  تبصره: تعهد خدمت داوطلبانی که از مزایای "قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373" استفاده می‌کنند، ده سال خواهد بود.

 8. 8-داشتن حداکثر 24 سال تمام تا تاریخ 1394/6/31

  تبصره: مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده‌اند به حداکثر سن آنان افزوده می‌شود.

 9. 9- داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم 14 و معدل کل پیش دانشگاهی 14 برای داوطلبان مقطع کارشناسی علوم قضایی.
 10. 10- داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم 16 و معدل کل پیش دانشگاهی 16 برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی.

ب) تذکرات مهم

 1. 1-با توجه به امکانات فعلی دانشگاه ،پذیرش دانشجوی بورسیه در سال جاری فقط از میان داوطلبان مرد خواهد بود.
 2. 2-سقف مدت استفاده از بورسیۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی 8 نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 12نیمسال است.
 3. 3- تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته تمام وقت و ارائۀ دروس اصلی، پیش‌نیاز و کارآموزی در طول هفته مطابق برنامه‌ریزی دانشگاه خواهد بود.
 4. 4-لازم است دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به خدمت قضایی حداقل معدل کل 15 کسب نمایند. در غیر اینصورت با باز پرداخت هزینه های تحصیلی و مقرری ماهانه؛ مدرک کارشناسی اخذ خواهند نمود.
 5. 5-دوره کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی تنها برای اجرا در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و دانشجویان این رشته پس از طی واحدهای مقطع کارشناسی علوم قضایی و در صورت کسب معدل 15 در یکی از گرایش های شش گانه کارشناسی ارشد (حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده، حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) ادامه تحصیل خواهند داد. دانشجویانی که پس از طی دوره مشترک نتوانند معدل 15 کسب نمایند یا شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی را نداشته باشند، ادامه تحصیل آن ها در این مقطع (کارشناسی ارشد پیوسته ) منتفی و تنها مدرک کارشناس علوم قضایی برای آنان صادر خواهد شد.
 6. 6-چنانچه دانشجو نتواند یا نخواهد تحصیل را به پایان برساند یا شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی را نداشته باشد، باید کلیه هزینه‌های تحصیل و مقرری‌های ماهانه دریافت‌ شده را بازپرداخت نماید.

ج: امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 1. 1-دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی در دورۀ تحصیلی و اشتغال به کار قضایی پس از فراغت از تحصیل
 2. 2-دریافت مقرری ماهانه از زمان دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی
 3. 3-احتساب سنوات تحصیل در دانشگاه در سوابق خدمت
 4. 4-گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوۀ قضائیه بر اساس "قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب 1373" و "آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب 1375"
 5. 5-برخورداری از خوابگاه، بیمۀ درمانی و خدمات رفاهی در طول دورۀ تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه

د: نحوه ثبت نام و اعلام نتایج

 1. 1-داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به جز ثبت نام در آزمون سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ‌گونه ثبت نام دیگر یا تکمیل فرم یا مراجعه حضوری نیاز ندارند. بر این اساس، لازم است همانند دیگر داوطلبان به ترتیب زیر اقدام نمایند:
  1. 1-1.ثبت نام در آزمون سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1393
  2. 1-2.شرکت در آزمون سراسری در خرداد ماه 1394
  3. 1-3.تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و انتخاب کدرشته‌های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،در مهلت اعلام‌شده به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور
  4. 1-4.با توجه به اینکه سازمان سنجش داوطلبان را بر حسب اولویت های انتخابی آنان جهت طی مراحل گزینش به این دانشگاه معرفی مینماید، به علاقمندان تحصیل در این دانشگاه اکیداً توصیه میشود که کد رشته های این دانشگاه را در اولویت اول و دوم قرار دهند. چنانچه داوطلب در گزینش پذیرفته نشود فرصت پذیرش در اولویت های بعدی خود را دارد و هیچگونه حقی از این جهت از داوطلب در گزینش پذیرفته نشود فرصت پذیرش در اولویت های بعدی خود را دارد و هیچگونه حقی از این جهت از داوطلبان تضییع نخواهد شد.
 2. 2-پس ازاعلام اسامی پذیرفته‌شدگان از آنان برای شرکت در مصاحبه حضوری و طی مراحل گزینش از طریق سایت دانشگاه به آدرس :www.ujsas.ac.ir دعوت به عمل خواهد آمد. لذا لازم است علاقه‌مندان پس از انتخاب رشته از طریق سایت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، از زمان اعلام اسامی و دعوت پذیرفته‌شدگان اطلاع حاصل نمایند.

دفعات مشاهده: 8854 بار   |   دفعات چاپ: 726 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت تحصیلات تکمیلی

اهم وظایف اداره تحصیلات تکمیلی:
 • - انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان شامل مهمانی، انتقالی، مرخصی، حذف ترم، حذف واحد، تمدید سنوات تحصیلی و ...
 • - اجرای آئین نامه ها، مقررات و مصوبات آموزشی دانشگاه.
 • - پاسخ گویی و راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری.
 • - صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و سایر گواهی.
 • - بررسی نمرات و سنوات تحصیلی دانشجویان در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع.
 • - انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود.
 • - برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت جلسات.
 • - تهیه و تنظیم کاربرگ های مورد نیاز جهت انجام امور دانشجویان براساس آئین نامه ها و مقررات مربوطه.
 • - ارائه آمارهای دانشجوئی و گزارش های نیمسالی.
 • - بررسی مشکلات دانشجویان و ارائه راه حل های مناسب.
 • - برگزاری مصاحبه های علمی داوطلبان ارشد و دکتری و اعلان نتایج آن به سازمان سنجش آموزش کشور.
 • - اجرای دستورات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

دفعات مشاهده: 9158 بار   |   دفعات چاپ: 835 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی ونظارت آموزشی:

_ استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.

_ نظارت بر تنظیم و اجرای برنامه های درسی نیمسالها.

_ برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.

_تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

_ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

_مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

_پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

_همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

_ تهیه‌پیش‌نویس‌آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشی و رویه‌های اجرایی‌ با همکاری مدیریت ها و کارشناسان جهت تصویب‌ درمراجع ذیصلاح.

_تهیه و تدوین و ارسال گزارش های آموزشی به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

_نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای تابعه.

_ ارزیابی کیفیت تدریس اساتید.

_. تهیه نقطه نظرات،پیشنهادها‌وانتقادات (نظرسنجی)کارشناسان، اساتیدواعضاء هیات علمی درخصوص امورآموزشی و اداری.

_ایجاد هماهنگی در برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشگاه.

_اخذ اطلاعات، تجزیه و تحلیل و انتشار کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز.

_بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش در دانشگاه.

_انجام سایرامور محوله ازسوی مقامات مافوق.


دفعات مشاهده: 8720 بار   |   دفعات چاپ: 978 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیر امور آموزشی

شرح وظایف مدیریت امور آموزشی:

تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها ی کارشناسی وکارشناسی ارشد پیوسته .

رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

دریافت لیست پذیرفته شدگان آزمون سراسری از سازمان سنجش آموزش کشور.

اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.

معرفی دانشجویان ورودی هردوره به کارگزینی قضات برای تشکیل پرونده پس از سپردن تعهد محضری

توجیه دانشجویان جدیدالورود نسبت به مقررات آموزشی در هنگاه ثبت نام. انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

انجام امور مربوط به بررسی و پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال (دائم و میهمان).

نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

ابلاغ برنامه های امتحانات پایان ترم.

دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحدهای مربوط.

انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

بررسی و رفع اشکالات کارنامه دانشجویان براساس مقررات مربوط.

کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.

ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.

انجام امور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه.

انجام امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه .

تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن.

تهیه و تدوین و ارسال گزارش های مربوط به آموزش به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

بررسی موارد آیین نامه آموزشی و اقدام برای رفع نکات مورد ابهام و یا پیش بینی نشده و طرح در جلسه شورای آموزشی دانشگاه بعنوان دبیر وعضو شورا.

تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه و برگزاری جلسات هر دو هفته یکبار به منظورحل و فصل مسایل دانشجویان.

ارتباط با حوزه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه واعلام گزارش تحصیل واشتغال دانشجویان بورسیه برای پرداخت حقوق دنشجویان

پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

نظارت وهماهنگی بر عملکرد همکاران در ادارات تابعه آموزش.

انجام سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق.


دفعات مشاهده: 9143 بار   |   دفعات چاپ: 856 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گروه امور استعدادهای درخشان

وظایف گروه استعدادهای درخشان:

انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز واستعدادهای درخشان دانشگاه و انجام ثبت نام دانشجویان معرفی شده برای تحصیل در رشته دوم

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص آخرین دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با معیارهای انتخاب دانشجوی استعداد درخشان

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص قوانین و آیین نامه های مرتبط با ادامه تحصیل دانشجوی استعداد درخشان

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص زمان، شرایط و نحوه ثبت نام دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای دانشجویی

آشنا کردن دانشجویان با تسهیلات آموزشی، رفاهی ارائه شده به دانشجویان استعداد درخشان

شرکت در جلسات برگزار شده درخصوص دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه

بررسی درخواست دانشجویان ممتاز(10%برتر هردوره)برای ورود بدون آزمون به رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاهیا معرفی به سایر دانشگاهها جهت استفاده از تسهیلات آئین نامه ذیربط

معرفی نماینده به بنیاد ملی نخبگان وپیگیری امور مربوط

انجام مکاتبات واستعلام درخصوص دانشجویان استعداد درخشان وپیگیریهای مربوط

انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق


دفعات مشاهده: 8936 بار   |   دفعات چاپ: 916 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتری

امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی:

 • 1-دریافت ابلاغ کارآموزی ضمن تحصیل از ابتدای دوره تحصیلی و اشتغال به کار در قوه قضاییه پس از فراغت ازتحصیل
 • 2-دریافت مقرری ماهیانه(حقوق پایه دو قضایی)
 • 3-احتساب سال های تحصیل در دانشگاه به عنوان سوابق خدمت
 • 4-گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه قضاییه
 • 5-استفاده از خوابگاه، بیمه درمانی و خدمات رفاهی در طول دوره تحصیلی

دفعات مشاهده: 9343 بار   |   دفعات چاپ: 790 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

کارشناسی ارشد

ویژگی ها و امتیازات کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی که از جدیدترین رشته های مصوب علوم انسانی در آموزش عالی کشور محسوب می شود توسط دانشگاه علوم قضایی طراحی گردید و مجوز اجرای آن در اختیار این دانشگاه است.دانشجویان این مقطع از طریق آزمون سراسری از میان داوطلبان علاقمند گروههای آموزشی علوم انسانی ،علوم تجربی ،ریاضی فیزیک با داشتن رتبه های برتر پس از طی مراحل گزینش برای جذب در خدمت قضایی پذیرش و بورسیه قوه قضائیه می شوند.

امتیازاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی از آن برخوردار می شوند:

1-دانشجویان پس از گذراندن دوره در حد کارشناسی، بدون آنکه لازم باشد در آزمون سراسری کارشناسی ارشد شرکت کنند، می توانند در یکی از شش رشته کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند. این رشته ها که گلچینی از حدود 25 رشته کارشناسی ارشد حقوق به شمار می روند عبارتند از: حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق ثبت.

2-دانشجویان در طول تحصیل مقرری بورس( حقوق ماهیانه کارآموزان قضایی )دریافت می نمایند.

3-دانشجویان بورسیه از انجام خدمت نظام وظیفه معاف هستند. واشتغال قضایی آنان بعد از فراغت از تحصیل، خدمت وظیفه آنان را هم پوشش می دهد .این وضعیت به موجب قانون خاصی با عنوان «قانون گذراندن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم کشور» در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

4- دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته، دوره کارآموزی خود را در ضمن تحصیل طی خواهند کرد به طوری که بتوانند پس از فارغ التحصیلی در کمترین زمان ممکن وارد خدمت قضایی شوند.

5-فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد پیوسته در صورت داشتن شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، برابر مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می توانند بدون شرکت در ازمون سراسری دکتری، در مقطع دکترای تخصصی رشته های حقوق ادامه تحصیل نمایند.

6-دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته پس از 6 سال تحصیل با مدرک کارشناسی ارشد در حالی که کارآموزی قضایی را نیز در ضمن تحصیل انجام داده اند وارد خدمت قضایی خواهند شد.(دانشجویان کارشناسی پس از 5 سال یعنی 4 سال تحصیل و یک سال کار آموزی با مدرک کارشناسی وارد خدمت قضایی می شوند).

7-دانشجویان در دوران تحصیل از خوابگاه و خدمات رفاهی در حد امکانات دانشگاه استفاده می نمایند . در دوسال اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت بهبود فضای خوابگاهی و امکانات رفاهی دانشجویان صورت گرفته که این تلاش ها تا رسیدن به حد مطلوب تداوم خواهد داشت.

8-سنوات تحصیل دانشجویان(که حدود 6 سال به طول می انجامد)جزء سابقه خدمت آنان محسوب می شود.

9-دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته چنانچه پس از گذراندن واحد های در حد کارشناسی نتوانند معدل حداقل 15 را کسب کنند فرصت شرکت در آزمون جامع را دارند و در صورت موفقیت در این آزمون می توانند در یکی از گرایش های ارشد ادامه تحصیل داده و پس از آن وارد قوه قضائیه شوند.این در حالی است که دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت عدم کسب معدل 15 مطابق تعهد نامه محضری خود از ورود به خدمت قضایی محروم بوده و باید هزینه های تحصیلی خود را بپردازند و مقرری های دریافتی را مسترد نمایند.

10-رویکرد دانشگاه علوم قضایی در سال های پیش رو تقویت بیشتر این مقطع و کاهش پذیرش دانشجوی بورسیه در مقطع کارشناسی است .از این رو دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته در کانون توجه برنامه های آموزشی ،فرهنگی و کارآموزی قضایی قرار خواهند داشت.

11-پذیرفته شدگان این مقطع از ابتدای دوره تحصیلی ابلاغ کار آموزی قضایی ضمن تحصیل دریافت نموده و به استخدام قوه قضائیه در می آیند(دانشجویان کارشناسی بورسیه نیز همین وضعیت را دارند)


دفعات مشاهده: 18288 بار   |   دفعات چاپ: 984 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


فرم های دکتری


دفعات مشاهده: 9120 بار   |   دفعات چاپ: 999 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرم ها


دفعات مشاهده: 28151 بار   |   دفعات چاپ: 1121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه های آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته،ناپیوسته


دفعات مشاهده: 11919 بار   |   دفعات چاپ: 847 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


آیین نامه های دکتری


دفعات مشاهده: 7977 بار   |   دفعات چاپ: 1002 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آیین نامه ها


دفعات مشاهده: 19756 بار   |   دفعات چاپ: 1078 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سر فصل دروس کارشناسی


دفعات مشاهده: 30021 بار   |   دفعات چاپ: 1058 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سر فصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته


دفعات مشاهده: 33681 بار   |   دفعات چاپ: 1182 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر