فرم پیشنهاد ها


ضمنا دانشجویان محترم دانشگاه علوم قضایی می توانند نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق ایمیل riasat@ujsas.ac.ir با رئیس دانشگاه در میان بگذارند.

:: پیشنهاد

عنوان پیشنهاد
شرح پیشنهاد
:: مشخصات پیشنهاد دهنده

در صورت تمایل موارد زیر را پر کنید:


نام و نام خانوادگی
نوع ارتباط با دانشگاه
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تلفن همراه
پست الکترونیکی
:: ارسال مستندات

در صورتی که در نظر دارید فایلی را همراه پیشنهادها به ضمیمه ارسال کنید می توانید در قسمت زیر بارگذاری کنید.


ارسال مستندات مرتبط با پیشنهاد ارسالی

پسوندهای قابل قبول : doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت