نشست ها و همایش ها


نقد و بررسی کتاب حقوق بین الملل خصوصی

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی هجدهمین جلسه از ... ...

۱۳۹۶/۱۰/۶


سخنرانی علمی «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق شخصیت»

دکتر میرشکاری به عنوان سخنران این نشست، با اشاره به ... ...

۱۳۹۶/۱۰/۵


برگزاری کارگاه داوری تجاری بین المللی در دانشگاه علوم قضایی

دوشنبه ۲۷ آذر کارگاه داوری تجاری بین المللی با رویکردهای ... ...

۱۳۹۶/۱۰/۲


ادامه...