نشست ها و همایش ها


معرفی و نقد کتاب: آیین دادرسی کیفری

مؤلف :دکتر جواد طهماسبی دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیات ... ...

۱۳۹۶/۲/۱۱


معرفی و نقد کتاب: درآمدی بر حقوق اساسی آلبرت وین دایسی

با حضور آقایان: دکتر ناصر سلطانی (مترجم کتاب) عضو هیات ... ...

۱۳۹۵/۱۲/۲


معرفی و نقد کتاب: تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی

با حضور آقایان: دکتر کریمیان، دکتر صدقی و مولف کتاب آقای ... ...

۱۳۹۵/۱۱/۲۶


ادامه...