نشست ها و همایش ها


معرفی و نقد کتاب: میثاق بین المللی مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه ها، تفاسیر

نویسندگان: سارا جوزف، جنی شولتز و ملیسا کسن ...

۱۳۹۶/۷/۱۲


معرفی و نقد کتاب: آیین دادرسی کیفری

مؤلف :دکتر جواد طهماسبی دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیات ... ...

۱۳۹۶/۲/۱۱


معرفی و نقد کتاب: درآمدی بر حقوق اساسی آلبرت وین دایسی

با حضور آقایان: دکتر ناصر سلطانی (مترجم کتاب) عضو هیات ... ...

۱۳۹۵/۱۲/۲


ادامه...