نشست ها و همایش ها


تحلیل تحولات اخیر در عربستان

دکتر سید محمد حسینی استاد دانشگاه و سفیر اسبق ایران در ... ...

۱۳۹۶/۸/۲۷


معرفی و نقد کتاب: میثاق بین المللی مدنی و سیاسی دعاوی، آموزه ها، تفاسیر

نویسندگان: سارا جوزف، جنی شولتز و ملیسا کسن ...

۱۳۹۶/۷/۱۲


معرفی و نقد کتاب: آیین دادرسی کیفری

مؤلف :دکتر جواد طهماسبی دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیات ... ...

۱۳۹۶/۲/۱۱


ادامه...