نشست ها و همایش ها


همایش ملی آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران

همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت گردیده و مقالات ... ...

۱۳۹۸/۱/۲۶


مصونیت قضایی اموال دولت ها در حقوق بین الملل

دعوای ایران علیه ایالات متحده(قضیه "برخی اموال معین ایران") ...

۱۳۹۷/۱۲/۱۲ادامه...