نشست ها و همایش ها


برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب

هرگونه تغییر در برنامه فوق در همین بخش اطلاع رسانی ... ...

۱۳۹۵/۱۰/۲۶


معرفی و نقد کتاب: رساله عملی در مسئولیت مدنی

رساله عملی در مسئولیت مدنی تالیف: دکتر عباس میر شکاری ... ...

۱۳۹۵/۹/۹


ابعاد حقوق بشری نهضت حسینی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی با همکاری ستاد حقوق بشر ... ...

۱۳۹۵/۸/۲۷


ادامه...