اخبار دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | 
بدین وسیله نکاتی درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد پیوسته رشته علوم قضایی می رسد : 
۱- انتخاب واحد براساس برنامه زمان بندی شده که قبلا در تقویم آموزشی اعلام شده انجام خواهد شد.
۲- حداقل واحد انتخابی ۱۲وحداکثر واحد انتخابی برای دانشجویانی که معدل نیمسال اول ۹۶- ۱۳۹۵آنان ۱۷و بیشتر باشد ۲۴ واحد و برای سایرین ۲۰ واحد خواهد بود. دانشجویی که معدل وی در نیمسال مذکورکمتراز۱۲باشد می تواندحداکثر۱۴واحد انتخاب نماید. واحدهای اضافی توسط آموزش حذف خواهد شد .
یادآوری: در صورت عدم اعلام نمرات تا حذف و اضافه به دانشجو اجازه داده خواهد شد حداکثر تا ۲۴ واحد انتخاب نماید ولی در صورتیکه بعداً معدل وی کمتر از ۱۷ باشد می بایست نسبت به حذف دروس اخذ شده مازاد اقدام نماید در غیر این صورت آموزش مطابق ضوابط عمل خواهد نمود.
۳- دانشجویان کارشناسی باید ۶ واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته باید ۱۰ واحد درس اختیاری بگذرانند.
۴- به کلیه دانشجویان توصیه اکید می شود به منظور عدم تداخل برنامه کلاسی وبرنامه امتحانی واحد های خود را از یک گروه انتخاب نمایند با این حال اخذ درس با گروههای متفاوت با رعایت پیش نیاز و هم نیاز برای کلیه دانشجویان کار شناسی و کارشناسی ارشد پیوسته بلامانع می باشد.
۵- انتخاب واحد دانشجویان توسط آموزش کنترل می گردد لازم به ذکر است دروسی که خارج از ضوابط اعلام شده اخذ شده باشد در هر مرحله ای در طول ترم توسط آموزش حذف می گردد.
۶- بسیار مهم : به دانشجویان فارغ التحصیل احتمالی متذکر می شود که تقاضای درس معرفی به استاد( درپایان ترم) ، فقط درصورت عدم ارائه آن درس یا داشتن ۲۰واحد درسی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پذیرفته خواهد شد .لذا به این دانشجویان توصیه می شود از تمام ظرفیت واحدهای ارائه شده استفاده کنند تا فارغ التحصیلی آنان با مشکل مواجه نشود.(امتحان دروس معرفی به استاد پس از اعلام تمام نمرات ودر شهریور ماه ۱۳۹۶ انجام خواهد شد.)
توجه :به دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ کمتر از ۲۰واحد درسی داشته باشند درس معرفی به استاد ارائه نخواهد شد.
۷- رعایت پیش نیاز ها الزامی است وهیچگونه درخواستی در مرحله انتخاب واحدو حذف واضافه در مورد عدم رعایت پیشنیاز (حتی درصورت حذف پزشکی یاحذف اضطراری یا اخذ نمره مردودی)از دانشجویان پذیرفته نخواهد شد. توجه:به منظور مساعدت به دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل برخی از دروس به صورت همنیاز ارائه می گرددتا در اخذ واحد با مشکل مواجه نشوند.
۸- گروههای درسی ارائه شده با کد ۱و۲ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۲وماقبل می باشد.
۹- گروههای درسی ارائه شده با کد ۳و۴و۵و۶و۷ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۳ می باشد.
۱۰- گروههای درسی ارائه شده با کد ۸و۹و۱۰ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۴ می باشد.
۱۱- گروههای درسی ارائه شده با کد ۱۱و۱۲ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۵ می باشد.
۱۲- دروس ارائه شده باکد ۱۳و۱۴و۱۵مشترک بین کلیه گروههای کارشناسی است و اخذ آن با رعایت پیش نیاز منحصراً به وسیله دانشجویان کارشناسی امکان پذیر است.
۱۳- دروس ارائه شده باکد ۳۱و۳۲و۳۳و۳۴و۳۵و۳۶و۳۷ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته است و اخذ آن با رعایت پیش نیاز منحصراً به وسیله دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته امکان پذیر است.
۱۴- ۳عنوان درس " فلسفه اخلاق" و" آیین زندگی "و "اخلاق (مبانی و مفاهیم)" جزء دروس عمومی محسوب می شود و دانشجو باید یکی از عناوین ذکر شده را اخذ نماید.
۱۵- اخذ دروس اختیاری با رعایت پیش نیاز برای کلیه دانشجویان بلامانع است.
۱۶- اخذ درس پروژه تحقیقاتی برای دانشجویان کارشناسی مشروط به گذراندن حداقل ۸۰ واحد درسی است و حداکثر مهلت ارائه پروژه ۳۱/۰۳/۱۳۹۶می باشد.
۱۷- با توجه به اجرای دوره کارآموزی ضمن تحصیل دانشجویان ورودی۹۳ می بایست یک روزجهت انجام کار آموزی اختصاص دهند.
۱۸- در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از مجموعه دروس معارف اسلامی دروس اندیشه اسلامی۲ و تاریخ تحلیلی صدر اسلام ارائه نخواهد شد.
۱۹- قابل توجه دانشجویان ممتاز کنکور سراسری: دروس عربی و دروس گروه معارف اسلامی به صورت پیش ترم یا غیر حضوری ارائه نخواهد شد.
۲۰- دانشجویانیکه در ترم های گذشته درسی را اخذ کرده و بنابه دلایلی حذف پزشکی یا حذف اضطراری نموده یا موفق به اخذ نمره قبولی نشده اند و مجدداً اخذ می نمایند ملزم به حضور در کلاس بوده و آموزش دانشگاه برای اساتید محترم هیچ گونه گواهی صادر نخواهد کرد.
۲۱- دانشجویان ارشد پیوسته ورودی سال ۱۳۹۲ از اخذ واحد در صبح روز سه شنبه و چهارشنبه به صورت کامل خود داری نمایند.
۲۲- دانشجویانیکه درسی را در زمان حذف و اضافه اخذ نمایند ؛ غیبت های آنان تا حذف و اضافه محاسبه خواهد شد و جزء ۳ جلسه محسوب می شود.
۲۳- با توجه به هماهنگی انجام شده با  معاونت محترم فرهنگی، جهت مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی دانشگاه لازم است دانشجویان دوره های مختلف از اخذ واحد در روز و ساعات زیر خودداری نمایند. مقطع سال ورود روز ساعت کارشناسی ۹۲و ماقبل چهارشنبه ۱۶- ۱۴ کارشناسی ۹۳ چهارشنبه ۱۸- ۱۶ کارشناسی ۹۴ چهارشنبه ۱۰- ۸ کارشناسی ۹۵ شنبه ۱۸- ۱۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹۲ سه شنبه ۱۰- ۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۹۳ چهارشنبه ۱۰- ۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۹۴ سه شنبه ۱۰- ۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۹۵ شنبه ۲۰- ۱۸
اداره آموزش
دفعات مشاهده: 1474 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر