اخبار دانشگاه

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری جهت انتخاب واحد در نیمسال اول ۹۶-۹۵ به موارد زیر توجه نمایند:

"دانشجویان کارشناسی ارشد"

الف دانشجویانی که دروس پیشنیاز با دوره کارشناسی دارند تا زمان حذف و اضافه دروس مورد نظر را اخذ نمایند. انتخاب واحد دروس پیشنیاز با درخواست شفاهی ویا کتبی دانشجو توسط تحصیلات تکمیلی انجام می شود و بهتر است در روز اول انتخاب واحد انجام شود.

ب دانشجویان بایستی با گروه و رشته خود واحدهای درسی را اخذ نمایند. واحدهای اخذ شده دانشجویان با دیگر گروهها و رشته ها حذف خواهد شد. در صورت ضرورت اخذ واحد با گروه ها و رشته های دیگر، از تحصیلات تکمیلی مجوز بگیرند.

همه دانشجویا ن نیمسال سوم و بالاتر، می توانند واحد پایان نامه خود را با گروه ۶۳ یا ۶۴ اخذ نمایند.

گروه ۳۱ برای دانشجویان  ورودی ۹۵ رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

گروه ۶۱ برای دانشجویان  نیمسال سوم  رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

گروه ۳۲ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق خصوصی.

گروه ۶۲ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی .

گروه ۳۳ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق خانواده.

گروه ۶۳ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق خانواده.

گروه۳۴ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق شرکتهای تجاری،

گروه۶۴ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق شرکتهای تجاری. 

گروه ۳۵ برای دانشجویان ورودی ۹۵رشته فقه و حقوق خصوصی.

گروه ۶۵ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته فقه و حقوق خصوصی.

گروه ۳۶ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.

گروه ۶۶ برای دانشجویان نیمسال سوم  رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.

گروه ۶۷ برای دانشجویان نیمسال سوم  رشته حقوق سردفتری اسناد رسمی.

دانشجویان رشته سر دفتری درس حقوق اسناد الکترونیک با گروه ۶۸ اخذ نمایند.

گروه ۳۸ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته ثبت اسناد و املاک.

گروه ۶۸ برای دانشجویان نیمسال سوم  رشته ثبت اسناد و املاک.

گروه ۳۹ برای دانشجویان ورودی ۹۵رشته حقوق حمل و نقل تجاری.

گروه ۶۹  برای دانشجویان نیمسال سوم  رشته حقوق حمل و نقل تجاری.

گروه ۴۰ برای دانشجویان ورودی ۹۵رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان.

گروه ۷۰ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان.

گروه ۷۲ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته مدیریت نظارت و بازرسی.

گروه ۷۳ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی.

گروه ۴۱ دروس پیشنیاز رشته های مدیریت برای دانشجویان ورودی ۹۵ .

گروه ۴۴ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق دادرسی اداری.

گروه ۷۴ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق دادرسی اداری.

گروه ۴۵ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق بین الملل.

گروه ۷۵ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق بین الملل.

گروه ۴۶ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق عمومی.

گروه ۷۶ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق عمومی.

"دانشجویان دکتری"

گروه ۹۱ برای دانشجویان ورودی ۹۵رشته حقوق خصوصی.

گروه ۹۵ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی.

گروه ۹۸  رساله برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی.

گروه ۹۲ برای دانشجویان ورودی ۹۵ رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

گروه ۹۶ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

گروه ۹۷ رساله برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

تحصیلات تکمیلی

کلیدواژه ها: راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری |

دفعات مشاهده: 4102 بار   |   دفعات چاپ: 243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر