معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم۹۵-۹۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۵/۱۱/۹ شنبه ۱۳۹۲ و ماقبل کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۵/۱۱/۹ شنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۵/۱۱/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۵/۱۱/۱۰ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۵/۱۱/۱۱ دوشنیه ۱۳۹۴ کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۵/۱۱/۱۱ دوشنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۵/۱۱/۱۲ سه شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۵/۱۱/۱۲ سه شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۵/۱۱/۱۱ تا ۹۵/۱۱/۱۲ دوشنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها دکترا و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸-۲۴

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۵/۱۱/۱۶

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۵/۱۱/۱۷ یکشنبه ۱۳۹۲ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۵/۱۱/۱۷ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۵/۱۱/۱۷ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ۱۵-۱۸
۹۵/۱۱/۱۷ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۱۹
۹۵/۱۱/۱۸ دوشنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ۹-۱۲
۹۵/۱۱/۱۸ دوشنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۵/۱۱/۱۸ دوشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۵-۱۸
۹۵/۱۱/۱۸ دوشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۱۹
۹۵/۱۱/۱۷ و ۹۵/۱۱/۱۸ یکشنبه و دوشنبه کلیه ورودی ها دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸-۲۰
حذف اضطراری: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۲/۲۰
شروع امتحانات: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
پایان کلاس ها: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
پایان امتحانات: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
کلیدواژه ها: تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-96 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |

دفعات مشاهده: 27369 بار   |   دفعات چاپ: 862 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر