معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۶/۱۱/۸ یکشنبه ۹۳ و ماقبل کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۶/۱۱/۸ یکشنبه ۹۳ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۶/۱۱/۹ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۶/۱۱/۹ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۶/۱۱/۱۰ سه شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۶/۱۱/۱۰ سه شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۶/۱۱/۱۱ چهارشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۱۰-۱۴
۹۶/۱۱/۱۱ چهارشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۹۶/۱۱/۱۰ و ۹۶/۱۱/۱۱ سه شنبه و چهار شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۱۰-۲۴

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۶/۱۱/۱۴

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۶/۱۱/۲۱ شنبه ۹۳ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۶/۱۱/۲۱ شنبه ۹۳ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۶/۱۱/۲۱ شنبه ۹۴ کارشناسی ۱۵-۱۸
۹۶/۱۱/۲۱ شنبه ۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۱۹
۹۶/۱۱/۲۳ دو شنبه ۹۵ کارشناسی ۹-۱۲
۹۶/۱۱۷/۲۳ دو شنبه ۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۶/۱۱/۲۳ دوشنبه ۹۶ کارشناسی ۱۵-۱۸
۹۶/۱۱/۲۳ دوشنبه ۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۱۹
۹۶/۱۱/۲۱ و ۹۶/۱۱/۲۳ شنبه و دوشنبه کلیه ورودی ها دکترا و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸-۲۰
حذف اضطراری: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۷/۲/۲۰
شروع امتحانات: ۱۳۹۷/۳/۲۸
پایان کلاس ها: ۱۳۹۷/۳/۱۳
پایان امتحانات: ۱۳۹۷/۴/۱۲

اداره آموزش

کلیدواژه ها: تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-96 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |

دفعات مشاهده: 35809 بار   |   دفعات چاپ: 1154 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر