پرسش‌های متداول


:: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
# ميشه بعد از گذراندن کارشناسی علوم قضايی در اين دانشگاه با مدرک آن آزمون وکالت داد؟
فارغ التحصیلان این دانشگاه تعهد خدمت قضایی دارند. بعد از اتمام این مدت بدون نیاز به آزمون می توانند پروانه وکالت بگیرند.
1394/6/11 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید