پرسش‌های متداول


:: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
# آيا کسانی که اهل سنت هستند ممکن است در اين دانشگاه تحصيل کنند وبورسيه شوند؟
هیچ مانعی برای انتخاب کد رشته های این دانشگاه توسط برادران اهل سنت وجود ندارد.
۱۳۹۴/۶/۱۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید