پرسش‌های متداول


:: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
# تحصیل در دانشگاه شما به صورت تمام وقت است و دانشجویان ساکن تهران هم باید حتما از خوابگاه استفاده کنند یا خیر؟
تحصیل در دانشگاه به صورت تمام وقت است .و خوابگاه فقط به دانشجویان شهرستانی تخصیص داده می شود و شامل حال دانشجویان تهرانی نمی شود.
۱۳۹۴/۳/۲۶ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید