اعضا - فرید محسنی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک mohseniafranet.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل فرید محسنی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى حقوق جزا و جرم شناسی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه امام صادق (ع)
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه حقوق جزا و جرم شناسی
درجه علمی دکترا
دانشیار
وضعیت استخدامی رسمی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
برگشت به صفحه کارنامه علمی