دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر علی نواری - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک navariujsas.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر علی نواری
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى Public International Law
محل اخذ آخرین مدرک Allameh Tababa'i University
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه حقوق عمومی و بین الملل
درجه علمی دکترا
استادیار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی