زمان شروع ثبت نام کارورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱ | 

دانشجویان دوره ۳۵ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۲،۳۳،۳۴ و ۳۵
 

روز و ساعت انتخاب محل کارورزی ترم مهر ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد:

از روز دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۹ ساعت ۲۰ تا روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۱ ساعت ۲۳

۱.دانشجویان باید در تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام در سایت کارآموزی اقدام نمایند. پس از تاریخ های اعلام شده امکان ثبت نام وجود ندارد.

۲.پس از دریافت معرفی نامه ها و لیست حضور و غیاب جهت تایید معرفی نامه ها از روز دوشنبه ۱۳۹۷/۷/۹ تا روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به واحد کارآموزی مراجعه نمایید.

۳.نسبت به ثبت گزارش ها در بعدازظهر هر روز کارورزی در سامانه کارآموزی، اقدام نمایید.

تعداد روز های کارورزی و تعداد گزارشها به شرح جدول زیر است

مقطع تحصیلی محل کارآموزی تعداد روز تعداد گزارش توضیحات
کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۱۳۹۲(دوره ۳۲) دادسرا اطفال ۳ ۲ ترم یازدهم
رایانه ای ۵ ۳
دادگاه خانواده ۵ ۳
کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۱۳۹۳ (دوره ۳۳) امر جنایی ۵ ۳ ترم نهم
ارشاد ۵ ۳
پزشکی ۵ ۳
کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۱۳۹۴ (دوره ۳۴) دادیاری تحقیق ۶ ۳ ترم هفتم
بازپرسی ۶ ۳
کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ورودی ۱۳۹۵ (دوره ۳۵) دادیاری تحقیق ۶ ۳ ترم پنجم
اجرای احکام ۶ ۳
 

۴.شروع دوره کارورزی روز شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۴ و پایان دوره ۱۳۹۷/۱۰/۶ می باشد.

۵.آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب (فقط فرم های درج شده در سایت که به نام خود دانشجو و محل کارورزی است) پایان وقت اداری روز یکشنیه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد.

واحد کارآموزان قضایی

کلیدواژه ها: دوره کارورزی قضایی | زمان شروع ثبت نام کارورزی | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |


دفعات مشاهده: 2382 بار   |   دفعات چاپ: 228 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر