تقویم جدید آموزشی'> تقویم جدید آموزشی'> تقویم جدید آموزشی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

اخبار دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۶/۰۶/۱۴ سه شنبه ۹۳ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۳:۳۰
۹۶/۰۶/۱۴ سه شنبه ۹۳ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۶/۰۶/۱۵ چهار شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ۹-۱۳:۳۰
۹۶/۰۶/۱۵ چهار شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۶/۰۶/۱۶ پنج شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۹-۱۳:۳۰
۹۶/۰۶/۱۶ پنج شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۶/۰۶/۱۶ و ۹۶/۰۶/۱۵ چهارشنبه و پنج شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۸-۲۰

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۶/۰۷/۰۲ یکشنبه ۹۳ و ما قبل کارشناسی ۹:۳۰-۱۳
۹۶/۰۷/۰۲ یکشنبه ۹۴ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه ۹۵ کارشناسی ۹:۳۰-۱۳
۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه ۹۳ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه ۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۹:۳۰-۱۳
۹۶/۰۷/۰۴ سه شنبه ۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۶/۰۷/۰۳ دوشنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری ۸-۲۰
حذف اضطراری: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ تا ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
شروع امتحانات: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
پایان کلاس ها: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
پایان امتحانات: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

اداره آموزش

دفعات مشاهده: 9630 بار   |   دفعات چاپ: 257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر