اخبار : تقویم آموزشی ۹۷-۹۶ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۷/۶/۱۱ یکشنبه ۱۳۹۴ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۳
۹۷/۶/۱۱ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۹۷/۶/۱۱ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۹۷/۶/۱۲ دو شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۹-۱۳
۹۷/۶/۱۲ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۹۷/۶/۱۳ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۹-۱۳
۹۷/۶/۱۳ سه شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۹۷/۶/۱۴ چهارشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۳
۹۷/۶/۱۲ تا ۹۷/۶/۱۴ دوشنبه،سه شنبه و چهار شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۹-۲۴

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۷/۶/۲۴

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۷/۶/۲۴ شنبه ۹۴ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۷/۶/۲۴ شنبه ۹۲ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۷/۶/۲۴ شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۵-۱۸
۹۷/۶/۲۴ شنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۱۹
۹۷/۶/۲۵ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۹-۱۲
۹۷/۶/۲۵ یکشنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۷/۶/۲۶ دوشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۷/۶/۲۶ دوشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۷/۶/۲۵ و ۹۷/۶/۲۶ یکشنبه و دوشنبه کلیه ورودی ها دکترا و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹-۲۴
حذف اضطراری: ۱۳۹۷/۷/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۹
شروع امتحانات: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
پایان کلاس ها: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
پایان امتحانات: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اداره آموزش

کلیدواژه ها: تقویم آموزشی |

دفعات مشاهده: 2537 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر