تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شنبه ۱۳۹۶ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شنبه ۱۳۹۴ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۱۵-۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ یکشنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ۹-۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ یکشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ یکشنبه ۱۳۹۹ کارشناسی ۱۵-۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ یکشنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دوشنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ارشد پیوسته پیوسته ۹-۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ دوشنبه ۱۳۹۹ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۹۹/۱۱/۱۹ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ یکشنبه و دوشنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۹-۲۴

شروع کلاس ها

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ یکشنبه ۱۳۹۶ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ یکشنبه ۱۳۹۴ و ماقبل کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ یکشنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۱۵-۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ یکشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ۹-۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه ۱۳۹۹ کارشناسی ۱۵-۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دو شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۶-۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ سه شنبه ۱۳۹۸ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ سه شنبه ۱۳۹۹ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ دوشنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۹-۲۴
حذف اضطراری: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
پایان کلاس ها: ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
شروع امتحانات: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
پایان امتحانات: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

اداره آموزش


کلیدواژه ها: تقویم آموزشی |

دفعات مشاهده: 4213 بار   |   دفعات چاپ: 530 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر