معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

انتخاب واحد

تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۷/۱۱/۷ یکشنبه ۱۳۹۴ و ماقبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۷/۱۱/۷ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۷/۱۱/۷ یکشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۷/۱۱/۷ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۷/۱۱/۸ دو شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۹-۱۲
۹۷/۱۱/۸ دو شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۷/۱۱/۸ دو شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۷/۱۱/۸ دوشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۷/۱۱/۹ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۷/۱۱/۹ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۷/۱۱/۸ و ۹۷/۱۱/۹ دوشنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۱۰-۲۴

شروع کلاس ها: شنبه

۱۳۹۷/۱۱/۱۳

حذف و اضافه
تاریخ ایام هفته سال ورود مقطع ساعت انتخاب واحد
۹۷/۱۱/۲۱ یکشنبه ۹۴ و ما قبل کارشناسی ۹-۱۲
۹۷/۱۱/۲۱ یکشنبه ۱۳۹۲ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۷/۱۱/۲۱ یکشنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۷/۱۱/۲۱ یکشنبه ۱۳۹۳ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۷/۱۱/۲۳ سه شنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ۹-۱۲
۹۷/۱۱/۲۳ سه شنبه ۱۳۹۴ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۰-۱۳
۹۷/۱۱/۲۳ سه شنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ۱۴-۱۷
۹۷/۶۱۱/۲۳ سه شنبه ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۵-۱۸
۹۷/۱۱/۲۴ چهارشنبه ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد پیوسته ۹-۱۲
۹۷/۱۱/۲۴ چهارشنبه ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد پیوسته ۱۴-۱۷
۹۷/۱۱/۲۱ و ۹۷/۱۱/۲۳ یک شنبه و سه شنبه کلیه ورودی ها کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ۱۰-۲۴
حذف اضطراری: ۱۳۹۷/۱۲/۴ لغایت ۱۳۹۸/۲/۳۱
شروع امتحانات: ۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان کلاس ها: ۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان امتحانات: ۱۳۹۸/۴/۴

اداره آموزش

کلیدواژه ها: تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 40087 بار   |   دفعات چاپ: 1243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر