شیوه نامه چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مجلات معتبر

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

به منظور اجرای ماده ۸ آیین نامه دکتری سال ۱۳۸۹ و ماده ۱۹ آیین نامه دکتری سال ۱۳۹۵ و ماده ۳۴ آیین نامه آموزشی یکپارچه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در مورد کفایت علمی رساله دکتری جهت دفاع، رعایت نکات زیر در تدوین مقاله ضروری است:

۱- مقاله باید مستخرج از رساله دکتری دانشجو بوده و تاریخ ارسال آن به مجله باید پس از تصویب موضوع رساله باشد.

۲- در مشخصات نویسندگان مقاله، نام دانشجو، استاد راهنما و حداکثر یکی از مشاوران و عنوان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درج شود. ترتیب نویسندگان مقاله: استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو (نویسنده مسئول).

نحوه آدرس دهی نویسندگان مقاله:

مقاله های فارسی : دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی / حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری – تهران- ایران

مقاله های انگلیسی :

PhD student in Criminal Law and Criminology / Private Law university of judicial sciences and administrative services, Tehran, Iran

۳- مقاله باید در یکی از نشریات دارای درجه علمی- پژوهشی / علمی یا نمایه معتبر بین المللی به شرح زیر چاپ شود:

- نشریات علمی- پژوهشی داخلی شامل:

  •  نشریات علمی- پژوهشی / نشریات علمی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رتبه الف، ب، ج (A, B,C) قابل دسترسی در آدرس: https://rpp.msrt.ir معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی.
  • نشریات علمی- پژوهشی مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  •  نشریات علمی- پژوهشی مورد تایید حوزه های علمیه

- نشریات دارای نمایه معتبر بین المللی

  •  نشریات دارای نمایه ISI (دارای JCR و فعال)
  • نشریات دارای نمایه Scopus (در رتبه بندی Q۱ و Q۲ و فعال)

قابل دسترسی در آدرس https://rpp.msrt.ir معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه ریزی سیاستگذاری پژوهشی

- در همه موارد فوق اصالت و اعتبار مجله و مقاله توسط کارشناسان دانشگاه هم بررسی خواهد شد.

۴- مجله نباید در فهرست نشریات غیر معتبر (black list) باشد. این فهرست در وب سایت های: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش معاونت پژوهش و فناوری و دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش معاونت پژوهشی و فناوری و مرکز مدیریت حوزه علمیه، در بخش معاونت پژوهش حوزه های علمیه منتشر می شود.

- ملاک اعتبار مجله قرار نداشتن آن در فهرست سیاه (black list)، در "تاریخ ارسال" مقاله است.

۵-رعایت ارتباط موضوعی مقاله با مجله الزامی است.

۶- دانشجو و استادان راهنما و مشاور موظفند از صحت آدرس مجله و غیر جعلی بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در صورت احراز عدم اعتبار مجله، در هر مرحله ای فرایند دفاع و فارغ التحصیلی دانشجو متوقف خواهد شد.

۷- دانشجو موظف است مدارک مربوط به نمایه مجله، اصل مقاله چاپ شده یا گواهی پذیرش چاپ مقاله و کاربرگ تائید مقاله توسط استادان راهنما و مشاور را برای برگزاری جلسه دفاع، به اداره تحصیلات تکمیلی ارائه نماید و در هر حال ارائه گواهینامه موقت پایان تحصیلات منوط به چاپ مقاله است.

گواهی پذیرش چاپ مقالات در نشریات معتبر بین المللی مورد قبول نیست و صرفا چاپ مقاله ملاک می باشد. گواهی پذیرش فقط برای نشریات داخلی است.


کلیدواژه ها: شیوه نامه چاپ مقاله مستخرج از رساله دکتری |


دفعات مشاهده: 1066 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر