معاون آموزشی

معاونت آموزشی

دکتر علی اکبر فرح زادی

رزومه

پست الکترونیکی:amoozeshiujsas.ac.ir

زیر مجموعه های معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

  1. مدیر امور آموزش
  2. مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی
  3. مدیریت تحصیلات تکمیلی
  4. گروه امور استعدادهای درخشان

وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

به استناد آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری ، مصوبه شماره ۱۵۲۱/۹۰/ دش ۱۳۹۰/۲/۱۸ وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به شرح زیر است:

۱-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست ها ، مقررات و فرایند های آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، منطبق بر قوانین ، مصوبات ، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

۲-برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم

۳-پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی؛

۴-اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت

۵-برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی _ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

۶-برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

۷-اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی

۸-ارزیابی و بازنگری محتوای سر فصل ها به منظور به روز رسانی کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه ، غنا بخشی و ... ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم

۹-برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی-تخصصی دانشجویان

۱۰-نظارت و ارزیابی فرایند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور با هماهنگی با قوه قضائیه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۱-سایر وظایف محوله از سوی رئیس دانشگاه

مدیر امور آموزش

شرح وظایف مدیریت امور آموزشی:

تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها ی کارشناسی وکارشناسی ارشد پیوسته .

رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

دریافت لیست پذیرفته شدگان آزمون سراسری از سازمان سنجش آموزش کشور.

اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.

معرفی دانشجویان ورودی هردوره به کارگزینی قضات برای تشکیل پرونده پس از سپردن تعهد محضری

توجیه دانشجویان جدیدالورود نسبت به مقررات آموزشی در هنگاه ثبت نام. انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

انجام امور مربوط به بررسی و پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال (دائم و میهمان).

نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

ابلاغ برنامه های امتحانات پایان ترم.

دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحدهای مربوط.

انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

بررسی و رفع اشکالات کارنامه دانشجویان براساس مقررات مربوط.

کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.

ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.

انجام امور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه.

انجام امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه .

تشکیل کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات آن.

تهیه و تدوین و ارسال گزارش های مربوط به آموزش به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

بررسی موارد آیین نامه آموزشی و اقدام برای رفع نکات مورد ابهام و یا پیش بینی نشده و طرح در جلسه شورای آموزشی دانشگاه بعنوان دبیر وعضو شورا.

تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه و برگزاری جلسات هر دو هفته یکبار به منظورحل و فصل مسایل دانشجویان.

ارتباط با حوزه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه واعلام گزارش تحصیل واشتغال دانشجویان بورسیه برای پرداخت حقوق دنشجویان

پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

نظارت وهماهنگی بر عملکرد همکاران در ادارات تابعه آموزش.

انجام سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق.

مدیریت برنامه ریزی و نظارت آموزشی

شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی ونظارت آموزشی:

استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.

نظارت بر تنظیم و اجرای برنامه های درسی نیمسالها.

برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

تهیه‌پیش ‌نویس‌آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشی و رویه‌های اجرایی‌ با همکاری مدیریت ها و کارشناسان جهت تصویب‌ درمراجع ذیصلاح.

تهیه و تدوین و ارسال گزارش های آموزشی به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه .

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای تابعه.

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید.

تهیه نقطه نظرات،پیشنهادها‌وانتقادات (نظرسنجی)کارشناسان، اساتیدواعضاء هیات علمی درخصوص امورآموزشی و اداری.

ایجاد هماهنگی در برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشگاه.

اخذ اطلاعات، تجزیه و تحلیل و انتشار کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز.

بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش در دانشگاه.

انجام سایرامور محوله ازسوی مقامات مافوق.

مدیریت تحصیلات تکمیلی

اهم وظایف اداره تحصیلات تکمیلی:

انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان شامل مهمانی، انتقالی، مرخصی، حذف ترم، حذف واحد، تمدید سنوات تحصیلی و ...

اجرای آئین نامه ها، مقررات و مصوبات آموزشی دانشگاه.

پاسخ گویی و راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری.

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و سایر گواهی.

بررسی نمرات و سنوات تحصیلی دانشجویان در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع.

انجام امور مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود.

برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت جلسات.

تهیه و تنظیم کاربرگ های مورد نیاز جهت انجام امور دانشجویان براساس آئین نامه ها و مقررات مربوطه.

ارائه آمارهای دانشجوئی و گزارش های نیمسالی.

بررسی مشکلات دانشجویان و ارائه راه حل های مناسب.

برگزاری مصاحبه های علمی داوطلبان ارشد و دکتری و اعلان نتایج آن به سازمان سنجش آموزش کشور.

اجرای دستورات معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

گروه امور استعدادهای درخشان

وظایف گروه استعدادهای درخشان:

انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز واستعدادهای درخشان دانشگاه و انجام ثبت نام دانشجویان معرفی شده برای تحصیل در رشته دوم

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص آخرین دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با معیارهای انتخاب دانشجوی استعداد درخشان

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص قوانین و آیین نامه های مرتبط با ادامه تحصیل دانشجوی استعداد درخشان

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص زمان، شرایط و نحوه ثبت نام دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای دانشجویی

آشنا کردن دانشجویان با تسهیلات آموزشی، رفاهی ارائه شده به دانشجویان استعداد درخشان

شرکت در جلسات برگزار شده درخصوص دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه

بررسی درخواست دانشجویان ممتاز(۱۰%برتر هردوره)برای ورود بدون آزمون به رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاهیا معرفی به سایر دانشگاهها جهت استفاده از تسهیلات آئین نامه ذیربط

معرفی نماینده به بنیاد ملی نخبگان وپیگیری امور مربوط

انجام مکاتبات واستعلام درخصوص دانشجویان استعداد درخشان وپیگیریهای مربوط

انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مافوق


کلیدواژه ها: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |

دفعات مشاهده: 20394 بار   |   دفعات چاپ: 1585 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 80 بار   |   0 نظر