اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۹۷-۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰ | 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری جهت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به موارد زیر توجه نمایند:

الف – دانشجویانی که دروس پیشنیاز با دوره کارشناسی دارند تا زمان حذف و اضافه، دروس مورد نظر را اخذ نمایند. انتخاب واحد دروس پیشنیاز با درخواست شفاهی و یا کتبی دانشجو توسط اداره تحصیلات تکمیلی انجام می شود و بهتر است در روز اول انتخاب واحد انجام شود.

ب – دانشجویان باید با گروه رشته خود واحدهای درسی را اخذ نمایند. واحدهای اخذ شده دانشجویان با دیگر رشته ها حذف خواهد شد. در صورت ضرورت اخذ واحد با رشته های دیگر، از تحصیلات تکمیلی مجوز بگیرند.

"کارشناسی ارشد ناپیوسته"

گروه ۳۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۶۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۳۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق خصوصی.
گروه ۶۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی.
گروه ۳۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق خانواده.
گروه ۶۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق خانواده.
گروه۳۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق شرکتهای تجاری،
گروه۶۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق شرکتهای تجاری.
گروه ۳۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.
گروه ۶۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.
گروه ۳۷ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق سردفتری اسناد رسمی.
گروه ۶۷ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق سردفتری اسناد رسمی
گروه ۶۸ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق ثبت اسناد و املاک.
گروه ۳۹ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق حمل و نقل تجاری.
گروه ۶۹ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق حمل و نقل تجاری.
گروه ۷۰ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان.
گروه ۴۱ دروس پیشنیاز رشته های مدیریت برای دانشجویان ورودی ۹۷ .
گروه ۷۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته مدیریت دادگستری.
گروه ۷۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته مدیریت نظارت و بازرسی.
گروه ۷۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی.
گروه ۴۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق دادرسی اداری.
گروه ۷۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق دادرسی اداری.
گروه ۴۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق بین الملل.
گروه ۷۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق بین الملل.
گروه ۴۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۷ رشته حقوق عمومی.
گروه ۷۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق عمومی.
گروه ۴۵ و ۴۶ پایان نامه برای همه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته.

"کارشناسی ارشد پیوسته"

گروه ۵۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۸۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال دوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۱۰۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۵۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق خصوصی .
گروه ۸۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال دوم رشته حقوق خصوصی .
گروه ۱۰۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی .
گروه ۵۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق خانواده.
گروه ۸۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال سوم رشته حقوق خانواده.
گروه ۵۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق تجارت.
گروه ۸۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال سوم رشته حقوق تجارت.
گروه ۸۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال سوم رشته حقوق ثبت اسناد و املاک.
گروه ۸۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال سوم رشته حقوق عمومی.
گروه ۵۹ پایان نامه برای دانشجویان همه گرایش های کارشناسی ارشد پیوسته.

" دکتری"

گروه ۹۱ برای دانشجویان ورودی ۹۷ رشته حقوق خصوصی.
گروه ۹۵ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی.
گروه ۹۹ رساله برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی.
گروه ۹۲ برای دانشجویان ورودی ۹۷ رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۹۶ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۹۹ رساله برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

اداره تحصیلات تکمیلی

دفعات مشاهده: 1107 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر