دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۳ و ۳۴

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۸ | 

روز و ساعت شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن ماه ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

یک شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰ تا روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۲۳

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته دوره ۳۴ برای انتخاب محل دادسرای سرپرستی در تهران به واحد کارآموزی مراجعه نمایند.

بدیهی است آندسته از دانشجویانی که متقاضی کارورزی امور سرپرستی در شهرستان هستند می توانند نسبت به تعیین محل کارورزی خود در تمامی محل های کارورزی از طریق سایت اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان لازم است توجه داشته باشند که شعب رسیدگی کننده به امور سرپرستی در مرکز استان مستقر است.

۱- دانشجویانی می توانند نسبت به انتخاب محل کارآموزی در شهرستان اقدام نمایند که بر اساس تاییدیه انتخاب واحد امکان حضور هر هفته در محل کارآموزی خود را داشته باشند.

تذکر: امکان تجمیع کردن روزهای کارورزی در یک هفته وجود ندارد و دانشجویان باید حتما هر هفته در محل کارورزی تعیین شده حضور داشته باشند.

۲- پس از دریافت معرفی نامه ها و لیست حضور و غیاب جهت تایید معرفی نامه ها از روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴ تا روز یک شنبه ۹۶/۱۲/۲۰ به واحد کارآموزی مراجعه نمایید.

۳- نسبت به ثبت گزارش‌ها در بعدازظهر هر روز کارورزی در سامانه کارآموزی، اقدام نمایید.

تعداد گزارش ها:

کارشناسی ارشد پیوسته ۳۳: دادیاری ۲ گزارش و بازپرسی ۲ گزارش
کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ۳۴: سرپرستی ۲ گزارش و بازپرسی ۳ گزارش

۴- شروع دوره کارورزی روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۹ و پایان دوره ۹۷/۳/۱۰ می باشد.

۵- آخرین مهلت تحویل برگه های حضور غیاب (فقط فرم‌های درج شده در سایت که به نام خود دانشجو و محل کارورزی است) پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ می باشد.

واحد کارآموزان قضایی دانشگاه

دفعات مشاهده: 1090 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر