برنامه کارگاه های هشت هفته دوم کارشناسی ارشد پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۲

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۳۰ | 
برنامه کارگاه های هشت هفته دوم کارشناسی ارشد پیوسته وردی مهر ۱۳۹۲
عنوان کارگاه استاد گروه روز تاریخ ساعت
اجرای احکام مدنی جناب آقای دکتر مهاجری اول: رشته های خانواده خصوصی عمومی سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۳-۱۵
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۴ ۱۳-۱۵
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۴ ۱۷-۱۹
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۳-۱۵
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۳-۱۵
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۷-۱۹
چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۸-۱۰
چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۱۰-۱۲
پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۳۰ ۱۳-۱۵
پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۳۰ ۱۵-۱۷
دوم: رشته های جزا، ثبت، تجارت سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۵-۱۷
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۷ ۱۷-۱۹
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۴ ۱۵-۱۷
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۵-۱۷
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۱ ۱۷-۱۹
سه شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۸ ۱۵-۱۷
چهار شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۱۳-۱۵
چهار شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹ ۱۵-۱۷
پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۳۰ ۸-۱۰
پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۳۰ ۱۰-۱۲
مسئولیت مدنی (ارکان و موارد خاص) جناب اقای دکتر رفیعی اول: رشته های خانواده،خصوصی،عمومی شنبه ۱۳۹۶/۹/۴ ۱۶:۳۰-۱۸
شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۱ ۱۶:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۸-۱۹:۳۰
شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۶:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۸-۱۹:۳۰
شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۶:۳۰-۱۸
دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۷ ۱۸-۱۹:۳۰
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲ ۱۶:۳۰-۱۸
دوم: رشته های جزا، ثبت،تجارت شنبه ۱۳۹۶/۹/۴ ۱۸-۱۹:۳۰
شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۱ ۱۸-۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۱۶:۳۰-۱۸
شنبه ۱۳۹۶/۹/۱۸ ۱۸-۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۶:۳۰-۱۸
شنبه ۱۳۹۶/۹/۲۵ ۱۸-۱۹:۳۰
یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۶:۳۰-۱۸
یکشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۶ ۱۸-۱۹:۳۰
دفعات مشاهده: 660 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر