اخبار دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری جهت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به موارد زیر توجه نمایند:

"دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته و پیوسته"

الف – دانشجویانی که دروس پیشنیاز با دوره کارشناسی دارند تا زمان حذف و اضافه دروس مورد نظر را اخذ نمایند. انتخاب واحد دروس پیشنیاز با درخواست شفاهی و یا کتبی دانشجو توسط تحصیلات تکمیلی انجام می شود و بهتر است در روز اول انتخاب واحد انجام شود.

ب – دانشجویان بایستی با گروه و رشته خود واحدهای درسی را اخذ نمایند. واحدهای اخذ شده دانشجویان با دیگر گروه ها و رشته ها حذف خواهد شد. در صورت ضرورت اخذ واحد با گروه ها و رشته های دیگر، از تحصیلات تکمیلی مجوز بگیرند.

همه دانشجویا ن نیمسال سوم و بالاتر، می توانند واحد پایان نامه خود را با گروه ۸۰ اخذ نمایند.


گروه ۳۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۶۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۵۱ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۳۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق خصوصی.
گروه ۶۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی.
گروه ۵۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق خصوصی .
گروه ۳۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق خانواده.
گروه ۵۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق خانواده.
گروه ۶۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق خانواده.
گروه۳۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق شرکتهای تجاری،
گروه۶۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق شرکتهای تجاری.
گروه ۵۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق تجارت.
گروه ۶۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته فقه و حقوق خصوصی.
گروه ۳۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.
گروه ۶۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری.
گروه ۳۷ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق سردفتری اسناد رسمی.
گروه ۳۸ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق ثبت اسناد و املاک.
گروه ۶۸ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق ثبت اسناد و املاک.
گروه ۵۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق ثبت اسناد و املاک.
گروه ۳۹ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق حمل و نقل تجاری.
گروه ۶۹ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق حمل و نقل تجاری.
گروه ۴۰ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان.
گروه ۷۰ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان.
گروه ۴۱ دروس پیشنیاز رشته های مدیریت (گروه الف) برای دانشجویان ورودی ۹۶ .
گروه ۴۲ دروس پیشنیاز رشته های مدیریت (گروه ب) برای دانشجویان ورودی ۹۶ .
گروه ۷۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته مدیریت نظارت و بازرسی.
گروه ۷۳ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی.
گروه ۴۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق دادرسی اداری.
گروه ۷۴ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق دادرسی اداری.
گروه ۴۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق بین الملل.
گروه ۷۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق بین الملل.
گروه ۴۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۶ رشته حقوق عمومی.
گروه ۷۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال سوم رشته حقوق عمومی.
گروه ۵۶ برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته نیمسال اول رشته حقوق عمومی.

"دانشجویان دکتری"


گروه ۹۱ برای دانشجویان ورودی ۹۶ رشته حقوق خصوصی.
گروه ۹۵ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق خصوصی.
گروه ۸۰ رساله برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی.
گروه ۹۲ برای دانشجویان ورودی ۹۶ رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۹۶ برای دانشجویان نیمسال سوم رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
گروه ۸۰ رساله برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
تحصیلات تکمیلی

دفعات مشاهده: 2085 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر